อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อจะกล่าวถึงประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว มีสิ่งหนึ่งและคิดว่าทุกๆคนคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีในฐานะสัญลักษณ์ของประเทศ “อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ” เป็นอนุสาวรีย์สูงใหญ่ และเป็นดั่งศูนย์รวมความสันติสุขของชาวอเมริกันเลยก็ว่าได้ ซึ่งว่ากันว่า หากใครได้มายังประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว แต่ไม่ได้มาที่อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพแห่งนี้ก็เท่ากับไม่ได้มาอเมริกาเลยล่ะในปัจจุบันนี้มีนักท่องเที่ยวที่มายังประเทศสหรัฐอเมริกานี้ก็ต้องมาที่นี่กันด้วย เพื่อชื่นชมความสวยงามและมาถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกและความทรงจำ

ชาวอเมริกันนั้นเป็นคนรักอิสรภาพและเสรีภาพ เนื่องจากมีคนต่างเชื้อชาติ ต่างสีผิว และต่างภาษาไปอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความขัดแย้งและเกิดความเหยียดสีผิวอย่างรุนแรง จึงมีเหตุการณ์จลาจลเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ ในที่สุดทุกคนก็ตระหนักว่าสันติภาพเป็นสิ่งที่ต้องการ จึงได้สร้างอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพขึ้นมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความสันติสุขของชาวอเมริกัน ในวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1886 ซึ่งเป็นวันชาติของสหรัฐอเมริกา เทพีเสรีภาพก็ยืนตระหง่านเหนือถนนในนครปารีส และรัฐบาลฝรั่งเศสก็ได้ทำพิธีมอบอนุสาวรีย์แก่อัคราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศฝรั่งเศสเพื่อนำไปตั้งไว้ยังประเทศสหรัฐอเมริกาที่มหานครนิวยอร์ค

หลังจากนั้น 6 เดือน เทพีเสรีภาพก็ได้ไปตั้ง ณ มหานครนิวยอร์คเป็นประติมากรรมโลหะที่ใหญ่ที่สุดในโลก ใช้เวลาสร้างในโรงงานที่ปารีสนานถึง 15 ปี อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพสูงตระหง่านกว่า 93 เมตร ตัวเทพีสูง 46 เมตร นอกนั้นเป็นส่วนฐานและแท่งที่รองรับ ดวงตาแต่ละข้างกว้างประมาณ1เมตร จมูกยาว1.4 เมตร และนิ้วชี้ยาวถึง 2.4 เมตร

รูปลักษณ์ของเทพีเสรีภาพได้รับแรงบันดาลใจมาจากสุริยเทพของกรีก นามว่า “เฮลิออส” หรือโคลอสซุสแห่งเกาะโรดส์ ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์โบราณ วิศวกรจึงออกแบบให้เทพีเสรีภาพมีขนาดมหึมา ใบหน้าเรียบเฉย มือซ้ายถือแผ่นจารึกขนาดยักษ์ มือขวาชูคบเพลิงขนาดใหญ่ สวมผ้าคลุมทั่วร่างกายตามแบบเครื่องแต่งกายของเทพีในสมัยโบราณ มีมงกุฎเป็นแฉกแหลม 7 แฉก สวมอยู่บนศีรษะ ซึ่งมงกุฎนี้มีช่องสำหรับเป็นจุดชมวิวอีกด้วย และผู้ที่ต้องการขึ้นไปชมวิวของมหานครนิวยอร์คก็ต้องขึ้นบันไดเวียน 171 ขั้นภายในร่างขององคือนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพเพื่อที่จะขึ้นไปชมความสวยงามของมหานครนิวยอร์ค

ปัจจุบันอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพยังคงยืนต้อนรับผู้มาเยือนยังมหานครนิวยอร์ค อยู่ที่เกาะเบคโล ในอ่าวหน้าเมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา และยังได้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวอเมริกันเองและนักท่องเที่ยวที่มาจากที่ต่างๆทั่วโลกนิยมมาชื่นชมเป็นจำนวนมาก

Comments are closed.